CEIP Son Ferrer

Beques de transport i menjador curs 2014/2015

divendres 9 de gener de 2015 per  admin

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha convocat:

Ajudes de menjador, curs 2014/2015

BOIB 174 de 20/12/2014

Podeu sol·licitar ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursin estudis durant el curs escolar 2014-2015 en condicions econòmiques desfavorables i que acreditin un mínim d’un 50% d’assistència.

Les sol·licituds es poden presentar a la secretaria del centre des del 8/01/2015 fins al 16/01/2015, ambdós inclosos, on els alumnes cursin estudis actualment. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o per motius de transport.

Els impresos de sol·licitud estaran a la vostra disposició a partir del dia 8/01/2015, a la secretaria del centre.

Us recordam que l’horari d’atenció al públic de Secretaria és de 09:00 a 10:00 hores i de 13:00 a 14:00 hores.

Podeu consultar tota la informació a la següent pàgina web

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1321714/

#F4F4a-� e-t-��k-�ty-n:baseline’>Ajudes individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2014-2015 cursin estudis a centres docents públics no universitaris, en els nivells de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, els quals utilitzen el servei de menjador amb una assistència que superi el 50% dels dies de servei i presentin la sol·licitud en els terminis establerts. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o per motius de transport.

Al BOIB número 174 de dia 20 de desembre de 2014 s’ha publicat la resolució de concessió de subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics i per motius de transport per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2014-15.

Persones destinatàries

Alumnes que durant el curs escolar 2014-2015 cursen estudis a centres públics i alumnes de centres concertats, sempre que hi hagin estat escolaritzats d’ofici per l’Administració Educativa.

Observacions

Les sol·licituds han d’estar segellades, signades i datades amb el seu corresponent registre d’entrada al centre. A més han de contenir totes les fulles encara que no estiguin emplenades.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives

 https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1321714/

La Direcció


Inici | Contacte | Mapa del lloc Web | | Estadistiques de la pàgina | Visitants : 229 /

Seguir la vida del lloc ca  Seguir la vida del lloc Secretaria i administració  Seguir la vida del lloc Informacions de caire administratiu   ?

Lloc Web fet amb l’SPIP + AHUNTSIC

Creative Commons License