CEIP Son Ferrer
Inici > Documents de centre > Pla de convivència > Pla de convivència

Pla de convivència

Saber
conviure és la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, de
compartir, cooperar, respectar, autoregular-se i saber comunicar-se de
manera positiva amb l’entorn. Educar per a la convivència vol dir educar
per conèixer-se i per conèixer, per interaccionar positivament amb els
altres i amb l’entorn. En realitat, es tracta
d’un doble aprenentatge: en primer lloc, la convivència s’aprèn, i per
altra banda, la convivència ensenya, ja que gràcies a ella s’aprenen
continguts actitudinals, disposicions enfront de la vida i el món que
possibiliten l’aprenentatge d’altres continguts conceptuals i
procedimentals.

L’aprenentatge de la convivència és
inherent a tot procés educacional, però en cap cas és una
responsabilitat única dels centres educatius. S’aprèn a conviure en tots
aquells àmbits en què ens movem i des del mateix moment del naixement, i
seria prioritari que els missatges fossin els mateixos des de qualsevol
dels àmbits.

L’educació per a la convivència és una de les finalitats de l’educació formal. En el seu article segon, la LOE diu:

“Són objectius de l’educació: l’educació
en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals, en la igualtat
de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tracte
no discriminatori; l’educació en l’exercici de la tolerància i de la
llibertat dins dels principis democràtics de convivència, així com en la
prevenció de conflictes i la resolució pacífica d’aquests, a la vegada
que la formació per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en
comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles,
així com l’adquisició de valors que propiciïn el respecte als éssers
vius i al medi”.

El concepte de “bona convivència” és una
construcció social, ja que fins i tot dins els diferents grups que
formen la comunitat escolar trobem diferents perspectives i expectatives
amb relació a aquest concepte; a més, com a construcció social, la
convivència escolar es veu influenciada pels valors i la cultura de la
societat i per les polítiques socioeconòmiques i educatives.

El model de convivència escolar es
construeix a partir dels valors i creences de les persones que formen la
comunitat educativa, aspectes que determinen els principis i les normes
del centre. La institució educativa, encara que no sigui el seu
propòsit, no es limita a ensenyar coneixements, habilitats i mètodes. Va
més enllà. L’escola contribueix a generar els valors bàsics de la
societat en què està inserida. Els valors de l’escola influeixen sobre
els alumnes. Molts d’aquests valors estan clarament explicitats en
l’ideari institucional, mentre que altres estan íntimament lligats a la
identitat institucional, i són els que es viuen diàriament; sobre
aquests principis es construeix i consolida la convivència.

Articles d’aquesta secció


Pla de convivència (Pla de convivència)

dimarts 18 de març de 2014 per  admin
Benvolgudes famílies i demés membres de la comunitat educativa: Us deixam a la vostra disposició i per a la vostra consulta el Pla de Convivència del nostre centre degudament revisat i actualitzat d’acord amb la normativa vigent i amb les noves necessitats que diàriament vivim al nostre centre. El (...)


Inici | Contacte | Mapa del lloc Web | | Estadistiques de la pàgina | Visitants :

Seguir la vida del lloc ca  Seguir la vida del lloc Documents de centre  Seguir la vida del lloc Pla de convivència   ?

Lloc Web fet amb l’SPIP + AHUNTSIC

Creative Commons License